Anyagmozgatás Raktártechnika Üzemberendezés

Környezet

A szándék fontos, de önmagában kevés lehet

A vállalatok napi munkájához szinte működési profiltól függetlenül hozzátartozik a különböző veszélyes anyagok használata. Környezetre veszélyes minden olyan anyag, legyen az szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú, amely a gyártása, kezelése, tárolása, szállítása vagy felhasználása során fertőző, mérgező, maró, ingerlő hatása, vagy gyúlékonysága, robbanásveszélyessége miatt káros hatást fejt ki így a vele érintkezésbe kerülők egészségét veszélyezteti/veszélyeztetheti vagy az anyagi javakat károsítja.Tehát a háztartási tisztítószerektől kezdve a környezetre fokozottan veszélyes tűzveszélyes, vízveszélyes vegyi anyagokig ide sorolhatóak a különböző termékek.Természetesen tárolás és felhasználás szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy milyen szintű veszélyeztetésről beszélhetünk. Nagyon fontos, hogy a használt termékek adatlapját áttanulmányozva a megfelelő kategóriába soroljuk azokat és később a kezelésükkor, tároláskor ennek megfelelően járjunk el. A munkatársakat az előírt munkavédelmi eszközökkel lássuk el, két felhasználás között a veszélyes anyagot megfelelően tároljuk. A megfelelően megválasztott környezetvédelmi, tűzvédelmi tárolóeszközök megkönnyítik a termékeket kezelő munkatársak munkáját, a feladatokat biztonságosan és gyorsan tudják elvégezni a cég számára így közvetve a termékek jelentős költséget takarítanak meg. Természetesen nem szabad fi gyelmen kívül hagyni a jogszabályi környezetet sem. Az egyes környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi bírságok sok esetben milliós nagyságrendű extra terheket rónak a vállalatokra ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok esetén.

FŐ TÉMAKÖRÖK:

01 Felfogótálcák

02 Vegyszerszekrények, Tűzálló-, robbanásgátló szekrények

03 Hulladékgyűjtők
Érdekel, megnézem